Hộ kinh doanh Vi Văn Piên

Địa chỉ: Bản Hậu, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Điện thoại: 0918.397.112